Προεδρείο

Chapter President: Βαρδής Γωνιωτάκης-Κορδεράς
E-mail: president@ahepahj10.gr

Chapter Vice-President: PSG Νίκος Παπαδόπουλος
E-mail: vice-presidenf@ahepahj10.gr

Chapter Secretary: Παναγιώτης Παλαιός
E-mail: secretary@ahepahj10.gr

Chapter Treasurer: Χάρης Βέννης
E-mail: treasurer@ahepahj10.gr

Chapter Warden: Μιχάλης Μαρκουλάκος
E-mail: warden@ahepahj10.gr